Atomfizika > Fizika - wyw.hu

Talált weboldalak ebben a kategóriában: Atomfizika > 26 weboldal. Kategória leírása: Atomfizika.

fizika.wyw.hu Rendezés: Találatok szerint | Értékelés | Névsor szerint

Szponzorált linkek
Atomfizika - enciklopédia
http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/fiz_atom/atomfizika.htm

atomfizika – Azoknak a fizikai ismereteknek hazánkban elterjedt közös megnevezése, amelyek feltárják az anyag diszkrét alkotórészeit és a közöttük ható elemi kölcsönhatásokat. E kölcsönhatások a kvantumfizika átfogó keretében nyílvánulnak meg. Az atomfizika három fő témaköre közül az atom- és molekulafizika 10-10 m méretskálán és elektronvolt (eV) nagyságrendű ener­giákon a kémiai elemeknek és vegyületeiknek tulajdonságait vizsgálja az infravöröstől az ultraibolyáig terjedő tartományt lefedő elektromágneses sugár­zással. Ezek az ismeretek meghatározóak a kondenzált anyagok (szilárd tes­tek, folyadékok) tulajdonságainak értelmezésében. Széles az atom szerkezeti stabilitására és gerjeszthetőségére vonatkozó jelenségek gyakorlati alkalma­zása.

Atomfizika - enciklopédia
Fizika alapok, atomfizika
http://it.arxiv.org/pdf/physics/0703032

Fizika alapok, atomfizika jegyzet

Fizika alapok, atomfizika
Ionkilépés atomokból és ionokból
http://www.nd.edu/~johnson/Publications/irpa.pdf

Ionkilépés atomokból és ionokból fény hatására

Ionkilépés atomokból és ionokból
Atommodel - Cézium 133
http://www.nd.edu/~johnson/Publications/paris2.pdf

Cézium 133 - atomi tranziciók és azok kiszámitása

Atommodel - Cézium 133
Atommodel tulajdonságai
http://www.nd.edu/~johnson/Publications/aussem.pdf

Egy plazma alapú atommodel optikai tulajdonságai

Atommodel tulajdonságai
Anti Einstein
http://www.antieinstein.tar.hu

Száz százalék áltudomány avagy néhány sorban a modern fizika elméleteiről

Anti Einstein
Az atomfizika és a csillagfejlődés kapcsolata
http://hirek.csillagaszat.hu/olvasoink_kerdeztek/20070516_atomfizikacsillagf ...

A csillagok fejlődését az okozza, hogy végesek az adott energiatermelő reakciók alapanyag-forrásai. A jelenlegi ütem mellett pl. a Nap újabb öt milliárd év múlva kimeríti a hidrogént a magjából. Egy 10-20 naptömegű csillag esetében ez már alig pár millió-tízmillió év alatt lezajlik. Itt válik a történet érdekessé, aminek a részletei azonban sokkal bővebb kifejtést igényelnének. A lényeg nagyon leegyszerűsítve az, hogy a kezdeti tömegtől függően különböző újabb reakciók indulhatnak be először a csillagok magját övező héjakban, majd a magokban. A hélium-szén-oxigén-nitrogén stb. atommagokat felhasználó fúziós reakciók fajlagosan egyre nagyobb hőmérsékleteket igényelnek, egyre jobban átalakítva a csillagok szerkezetét és egyre rövidebb ideig pótolva a csillag egyensúlyát fenntartó energiaforrást. A legnagyobb tömegű csillagokban a fejlődés végén állnak a vasmagok, amelyek szilíciumból keletkeznek, és amelyek fúziója már nem termeli, hanem fogyasztja az energiát.

Az atomfizika és a csillagfejlődés kapcsolata
Világlexikon - Fizika
http://www.vilaglex.hu/Fizika.htm

Amikor valaki útállattal nyúl fizikakönyvéhez jusson eszébe, hogy a fizika nem csinál mást mint magyarázatot próbál találni olyan "mindennapi jelenségekre" mint például a szivárvány. Ezek nélkül az ismeretek nélkül biztosan nem jutottunk volna el a Holdra, nem lenne műholdas TV közvetítés, számítógép, mobiltelefon ... Az anyag fizika blokkja négy részből áll: - "mindennapok fizikája" - fizika a ház körül, a mindennapi életben... - "Öveges tanár úr fizikája" - Öveges tanár úr "Érdekes fizika" című könyvének teljes anyaga (vagyis fizika közérthetően, ahogyan csak Ő tudta elmagyarázni...) - alapfogalmak - a kislexikon részben található (onnan és az egyes címszavak hivatkozásain keresztül is elérhető) fizikával kapcsolatos alap információk, a DR. Szalai Béla által írt fizika zsebkönyv alapján csoportosítva. - Fizika a gyakorlatban - alkalmazott fizika - ez a rész a lexikonban megtalálható "fizikai alkalmazásokat" sorolja fel (pl. antenna, dízelmotor, vetítő, stb.)

Világlexikon - Fizika
Kidolgozott feladatok
http://www.szif.hu/matfiz/Fizika/felgy_fali/node38.htm#SECTION00011300000000 ...

Feladat: Legfeljebb hány olyan elektront lehet találni egy atomban, amelynek fõkvantumszáma n=2? Válaszát indokolja! Megoldás: Az n fõkvantumszámhoz az l mellékvantumszám n lehetséges értéke tartozik. Az l mellékvantumszám adott értékéhez az m mágneses kvantumszám 2n+1 értéke tartozhat. A Pauli-elv értelmében természetesen minden mágneses kvantumszám értékhez a spinkvantumszám két lehetséges értéke tartozhat. Tehát: \begin{displaymath} N=\sum_{l=0}^{n-1}{\sum_{m=-l}^{l}{2}}=\sum_{l=0}^{n-1}{2(2n+1)}=2n^{2}\end{displaymath} Eredményül azt kaptuk, hogy a fõkvantumszám adott n értékével egy atomon belül legfeljebb N=2n2 elektron rendelkezhet. Ez n=2 esetében 8 elektront jelent. (Ha valaki nem tudja az általános, N=2n2 formulát levezetni, az kiszámolhatja a konkrét, n=2-re vonatkozó értéket is.)

Kidolgozott feladatok
Részecske- és atomfizika
http://www.atomfizika.uw.hu

RÉSZECSKE- ÉS ATOMFIZIKA - ELMÉLETEK HELYETT - A KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÚJRAÉTLEMEZÉSÉVEL ÉS A KLASSZIKUS FIZIKA TÖRVÉNYEI ALAPJÁN

Részecske- és atomfizika
Az "Atomfizika” tantárgy anyagának tematikája
http://exp.physx.u-szeged.hu/oktatas/atomfizika.html

Az elektromágneses színkép áttekintése. Az atomfogalom kialakulása. Az atomok létezésének bizonyítékai, elektronok, ionok. A Thomson-féle atommodell. A katódsugarak szórása. Az a- sugarak szórása; a Rutherford-féle atommodell. Hõmérsékleti sugárzás. Kirchhoff törvénye; abszorpció-, emisszió- és reflexióképesség;fekete test, szürke test, szelektív sugárzás. A Stefan-Boltzman törvény. A Wien-féle eltolódási törvény. Planck-féle sugárzási törvény (Wien-féle és a Rayleigh-Jeans féle közelítõ formulák). Magas hõmérsékletek mérése. Fényforrások hatásfoka. Lumineszcencia sugárzások. Fényelektromos jelenségek. Külsõ fotoeffektus; az Einstein egyenlet. Fotocellák. Belsõ fotoeffektus. Fényelemek. A fékezési röntgensugárzás spektruma. Compton-effektus. A fény kettõs természete. A Bohr-féle posztulátumok; a Bohr-féle atommodell. A Franck-Hertz féle kísérlet.

Az "Atomfizika” tantárgy anyagának tematikája
Részecske és atomfizika a gyakorlatban
http://www.atomfizika.tar.hu/

Részecske és atomfizika az elméletek helyett a kisérleti tények és a kaszikus fizika törvényei alapján

Részecske és atomfizika a gyakorlatban
Nanocsövek
http://www.fy.chalmers.se/atom/research/nanotubes/

Szén alapú nanocsövek (nanoskála)

Nanocsövek
Atomerőmű-baleset Csernobilban - 20 éve történt
http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kiba/0/30188/1

1986. április 26-án hajnali 1 óra 24 perckor robbanás történt a Kijevtől 120 km-re lévő csernobili atomerőműben. A katasztrófa áldozatainak számát még ma sem tudjuk pontosan. Csernobil az emberi felelőtlenség örök szimbóluma. A baleset következtében független szakértők tanulmányai szerint mintegy százezren haltak meg, és máig több százezer ember szenved krónikus betegségekben. A kiszabaduló radioaktív szennyezés egész Európát sújtotta, és vannak területek, ahol még most is érezteti hatását. A Csernobilban használt reaktor RBMK típusú, ezt a típust a Szovjetunió a katonai célú, plutóniumtermelő reaktorokkal szerzett tapasztalatai alapján fejlesztette ki. A konstrukciónak számos előnye van: elvileg bármekkora RBMK blokkot lehet építeni, és a csöves szerkezet miatt az üzemanyagcsere a reaktor leállítása nélkül is lehetséges. A grafit moderátor miatt az RBMK a hasadóanyagot jobban hasznosítja, mint más reaktorok.

Atomerőmű-baleset Csernobilban - 20 éve történt
ATOMFIZIKA, SZÁMÍTÁSTECHNIKA A PIARISTA GIMNÁZIUMBAN (1950-92)
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz9401/kov9401.html

Az első években a beszerzések, a modernizálás súlypontja az atomfizika volt lévén ez egészen új ága a fizika tudományának, aminek eddig taneszköze se igen lehetett. A közfigyelem is erre terelődött. Erről gondoskodott a II. világháborút befejező �A" atombomba, és a �H" bomba megvalósításáért megindult fantasztikus méretű fegyverkezési verseny. Így nem értéktelen melléktermékként a fizika tudománya is annyit haladt ezen a téren egy évtized alatt, amire normális körülmények között talán egy évszázad is kellett volna. Többek között a következő eszközöket szereztük be jórészt a Phywe és Leybold német cégektől. Geiger-Müller féle számlálócső, a Wulf-féle elektroszkóp, iskolai szalaggenerátor a szükséges nagyfeszültségek veszélytelen előállítására, iskolai célokra megfelelő veszélytelen, jól kezelhető sugárzó anyagok. Expanziós ködkamra a sugárzás láthatóvá tételére. - Cseppfolyós levegővel működő folytonos ködkamrát egy leírás alapján mi magunk készítettünk.

ATOMFIZIKA, SZÁMÍTÁSTECHNIKA A PIARISTA GIMNÁZIUMBAN (1950-92)
Hirdetések
Előző lap [1] 2 Következő lap
Oldal leírása
fizika.wyw.hu: Fizika katalógus. Egyetemes fizikával, és a fizika tudomány különböző ágaival foglalkozó tematikus webkatalógus.
Gyűjteményünkben 159 válogatott fizika témakörhöz kapcsolódó link közül válszthatsz!
Hirdetések
Közösség
Megosztás a Facebook-on Add a Twitter-hez Google+

Aktív linkek: 159 | Várakozó linkek: 0 | Ajánlott linkek: 0 | Linkre kattintás összesen: 18449