A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ABC szerint > Fizika - wyw.hu

Tartalom:

fizika.wyw.hu

A fizika kultúrtörténetéből
A fizika kultúrtörténetéből
http://www.chemonet.hu/hun/olvaso/histchem/simonyi/index.html

Válogatás Simonyi Károly cikkeiből

www.chemonet.hu
A világegyetem működése
A világegyetem működése
http://www.univerzumom.hupont.hu/

Kérdések: - Milyennek látjuk a világegyetemet, illetve olyan-e a világegyetem, amilyennek látjuk ? - Miért olyan a világegyetem, amilyennek látszik ? - Mi alkotja a világegyetemet ?

www.univerzumom.hupont.hu
Az entrópia
Az entrópia
http://www.ncsu.edu/felder-public/kenny/papers/entropy.html

Az entrópia és annak változásai

www.ncsu.edu
Az elektromosságtan története
Az elektromosságtan története
http://www.fizika.sze.hu/~horvatha/Fi005/ea_fi005_elektrom.pdf

Az elektromosságtan története felyezetenként

www.fizika.sze.hu
Alkalmazások
Alkalmazások
http://sulifizika.elte.hu/html/m22.html

Az elektromágnesség gyakorlati alkalmazásai

sulifizika.elte.hu
Az NMR-spektroszkópia
Az NMR-spektroszkópia
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/kemia/nmr.html

Az NMR-spektroszkópia alkalmazási lehetôségei a gyógyszertervezésben

www.kfki.hu
Az infravörös és Raman spektroszkópia
Az infravörös és Raman spektroszkópia
http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/mink.pdf

Az infravörös és Raman spektroszkópia alapjai

www.muszeroldal.hu
A huszadik század fizikájáról és világképformáló szerepéről
A huszadik század fizikájáról és világképformáló szerepéről
http://www.kfki.hu/~cheminfo/TermVil/szamok/tv2003/tv0307/nagy.html

A kvantumhipotézis - A Bohr-elmélet - A kvantummechanika

www.kfki.hu
Az Einstein-féle elmélet
Az Einstein-féle elmélet
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/nyugat_1922-02.html

Az Einstein-féle relativitáselmélet és annak történeti jelentősége

members.iif.hu
Az anyag korpuszkuláris elmélete
Az anyag korpuszkuláris elmélete
http://epa.oszk.hu/00000/00022/00483/14945.htm

Az anyag korpuszkuláris elmélete a Planc-féle feltevések, megállapitások alapján

epa.oszk.hu
A kvantumfizikáról
A kvantumfizikáról
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/termesz/fizika/vassy/html/schrodi.htm

Schrödinger macskája és más történetek

www.mek.iif.hu
Az atomok
Az atomok
http://www.lassp.cornell.edu/ardlouis/dissipative/QAtunneling.html

Az atomok kvantum mechanikai szempontból

www.lassp.cornell.edu
Atommagsugárzások méréstechnikái
Atommagsugárzások méréstechnikái
http://www.szakkonyv.hu/portal.aspx?/portal.aspx/product/show/406278ad-98b6- ...

Atommagsugárzások méréstechnikái - Könyv

www.szakkonyv.hu
Atommodel tulajdonságai
Atommodel tulajdonságai
http://www.nd.edu/~johnson/Publications/aussem.pdf

Egy plazma alapú atommodel optikai tulajdonságai

www.nd.edu
Atommodel - Cézium 133
Atommodel - Cézium 133
http://www.nd.edu/~johnson/Publications/paris2.pdf

Cézium 133 - atomi tranziciók és azok kiszámitása

www.nd.edu
Atomfizika - enciklopédia
Atomfizika - enciklopédia
http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/fiz_atom/atomfizika.htm

atomfizika – Azoknak a fizikai ismereteknek hazánkban elterjedt közös megnevezése, amelyek feltárják az anyag diszkrét alkotórészeit és a közöttük ható elemi kölcsönhatásokat. E kölcsönhatások a kvantumfizika átfogó keretében nyílvánulnak meg. Az atomfizika három fő témaköre közül az atom- és molekulafizika 10-10 m méretskálán és elektronvolt (eV) nagyságrendű ener­giákon a kémiai elemeknek és vegyületeiknek tulajdonságait vizsgálja az infravöröstől az ultraibolyáig terjedő tartományt lefedő elektromágneses sugár­zással. Ezek az ismeretek meghatározóak a kondenzált anyagok (szilárd tes­tek, folyadékok) tulajdonságainak értelmezésében. Széles az atom szerkezeti stabilitására és gerjeszthetőségére vonatkozó jelenségek gyakorlati alkalma­zása.

www.enc.hu
A nagy hadronütköztető
A nagy hadronütköztető
http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kiba/0/27418/1

A CERN neve napjainkban Dan Brown Angyalok és démonok című könyvéből lehet ismerős, ahol az antianyag elrablása és visszaszerzése körüli bonyodalom ad okot az izgalmakra. Izgalmak vannak Genf-ben mostanság, de nem az antianyag miatt, hanem mert lassan a végéhez közeledik a világ legnagyobb részecskegyorsítójának építése. A Large Hadron Collider, magyarul nagy hadronütköztető, röviden LHC a CERN épülő ütközőnyalábos részecskegyorsítója, amely a 2000-ben lezárt LEP 27 km kerületű alagútját használja fel. Várhatóan 2007-ben áll üzembe. Kutatási célja a Higgs-részecske és a szuperszimmetrikus (SUSY) részecskék felfedezése. A gyorsítóban protont ütköztetnek protonnal protononként 7 TeV energiával, vagy ólomatommagot ólomatommaggal 1312 TeV energiával. A teljes kerület mentén 2835 protoncsomag fog keringeni mindkét irányban, egyenként 1011 darab protonnal, és 25 ns-enként lesz majd egy ütközés.

www.sulinet.hu
Atomerőmű-baleset Csernobilban - 20 éve történt
Atomerőmű-baleset Csernobilban - 20 éve történt
http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kiba/0/30188/1

1986. április 26-án hajnali 1 óra 24 perckor robbanás történt a Kijevtől 120 km-re lévő csernobili atomerőműben. A katasztrófa áldozatainak számát még ma sem tudjuk pontosan. Csernobil az emberi felelőtlenség örök szimbóluma. A baleset következtében független szakértők tanulmányai szerint mintegy százezren haltak meg, és máig több százezer ember szenved krónikus betegségekben. A kiszabaduló radioaktív szennyezés egész Európát sújtotta, és vannak területek, ahol még most is érezteti hatását. A Csernobilban használt reaktor RBMK típusú, ezt a típust a Szovjetunió a katonai célú, plutóniumtermelő reaktorokkal szerzett tapasztalatai alapján fejlesztette ki. A konstrukciónak számos előnye van: elvileg bármekkora RBMK blokkot lehet építeni, és a csöves szerkezet miatt az üzemanyagcsere a reaktor leállítása nélkül is lehetséges. A grafit moderátor miatt az RBMK a hasadóanyagot jobban hasznosítja, mint más reaktorok.

www.sulinet.hu
Az atomfizika és a csillagfejlődés kapcsolata
Az atomfizika és a csillagfejlődés kapcsolata
http://hirek.csillagaszat.hu/olvasoink_kerdeztek/20070516_atomfizikacsillagf ...

A csillagok fejlődését az okozza, hogy végesek az adott energiatermelő reakciók alapanyag-forrásai. A jelenlegi ütem mellett pl. a Nap újabb öt milliárd év múlva kimeríti a hidrogént a magjából. Egy 10-20 naptömegű csillag esetében ez már alig pár millió-tízmillió év alatt lezajlik. Itt válik a történet érdekessé, aminek a részletei azonban sokkal bővebb kifejtést igényelnének. A lényeg nagyon leegyszerűsítve az, hogy a kezdeti tömegtől függően különböző újabb reakciók indulhatnak be először a csillagok magját övező héjakban, majd a magokban. A hélium-szén-oxigén-nitrogén stb. atommagokat felhasználó fúziós reakciók fajlagosan egyre nagyobb hőmérsékleteket igényelnek, egyre jobban átalakítva a csillagok szerkezetét és egyre rövidebb ideig pótolva a csillag egyensúlyát fenntartó energiaforrást. A legnagyobb tömegű csillagokban a fejlődés végén állnak a vasmagok, amelyek szilíciumból keletkeznek, és amelyek fúziója már nem termeli, hanem fogyasztja az energiát.

hirek.csillagaszat.hu
ATOMFIZIKA, SZÁMÍTÁSTECHNIKA A PIARISTA GIMNÁZIUMBAN (1950-92)
ATOMFIZIKA, SZÁMÍTÁSTECHNIKA A PIARISTA GIMNÁZIUMBAN (1950-92)
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz9401/kov9401.html

Az első években a beszerzések, a modernizálás súlypontja az atomfizika volt lévén ez egészen új ága a fizika tudományának, aminek eddig taneszköze se igen lehetett. A közfigyelem is erre terelődött. Erről gondoskodott a II. világháborút befejező �A" atombomba, és a �H" bomba megvalósításáért megindult fantasztikus méretű fegyverkezési verseny. Így nem értéktelen melléktermékként a fizika tudománya is annyit haladt ezen a téren egy évtized alatt, amire normális körülmények között talán egy évszázad is kellett volna. Többek között a következő eszközöket szereztük be jórészt a Phywe és Leybold német cégektől. Geiger-Müller féle számlálócső, a Wulf-féle elektroszkóp, iskolai szalaggenerátor a szükséges nagyfeszültségek veszélytelen előállítására, iskolai célokra megfelelő veszélytelen, jól kezelhető sugárzó anyagok. Expanziós ködkamra a sugárzás láthatóvá tételére. - Cseppfolyós levegővel működő folytonos ködkamrát egy leírás alapján mi magunk készítettünk.

www.kfki.hu
Az "Atomfizika” tantárgy anyagának tematikája
Az "Atomfizika” tantárgy anyagának tematikája
http://exp.physx.u-szeged.hu/oktatas/atomfizika.html

Az elektromágneses színkép áttekintése. Az atomfogalom kialakulása. Az atomok létezésének bizonyítékai, elektronok, ionok. A Thomson-féle atommodell. A katódsugarak szórása. Az a- sugarak szórása; a Rutherford-féle atommodell. Hõmérsékleti sugárzás. Kirchhoff törvénye; abszorpció-, emisszió- és reflexióképesség;fekete test, szürke test, szelektív sugárzás. A Stefan-Boltzman törvény. A Wien-féle eltolódási törvény. Planck-féle sugárzási törvény (Wien-féle és a Rayleigh-Jeans féle közelítõ formulák). Magas hõmérsékletek mérése. Fényforrások hatásfoka. Lumineszcencia sugárzások. Fényelektromos jelenségek. Külsõ fotoeffektus; az Einstein egyenlet. Fotocellák. Belsõ fotoeffektus. Fényelemek. A fékezési röntgensugárzás spektruma. Compton-effektus. A fény kettõs természete. A Bohr-féle posztulátumok; a Bohr-féle atommodell. A Franck-Hertz féle kísérlet.

exp.physx.u-szeged.hu
Anti Einstein
Anti Einstein
http://www.antieinstein.tar.hu

Száz százalék áltudomány avagy néhány sorban a modern fizika elméleteiről

www.antieinstein.tar.hu
Atomenergia Info
Atomenergia Info
http://atomenergiainfo.hu/

Az atomenergiainfo.hu oldal célja, hogy segítse a tájékozódást, mmivel nincsen ma olyan ember, idős vagy fiatal Magyarországin, akit ne érintene valamilyen módon a Paksi Atomerőmű tervezett bővítése. Oldalunkon a friss hírek mellet hasznos és érdekes tudásanyagokat is találhatnak a látogatók.

atomenergiainfo.hu
Az elektrodinamika kibontakozása
Az elektrodinamika kibontakozása
http://hps.elte.hu/~szegedi/tudtort/vb2/page_01.htm

Az elektrodinamika kibontakozásának lépései

hps.elte.hu
Alapok
Alapok
http://sulifizika.elte.hu/html/m16.html

A statisztikus fizika alapjai, irreverzibilitás

sulifizika.elte.hu
Az isteni a-tom
Az isteni a-tom
http://www.szakkonyv.hu/portal.aspx?/portal.aspx/product/show/a8e622b6-869e- ...

Az isteni a-tom - Szakkönyv

www.szakkonyv.hu
A mikrohullámú energia hasznositása
A mikrohullámú energia hasznositása
http://fft.gau.hu/mszsz/mszsz/g95eload.htm

A mikrohullámú energia hasznositása a mezőgazdaságban

fft.gau.hu
A modern csillagászat
A modern csillagászat
http://astro.u-szeged.hu/szakdolg/abrahamf/abrahamf.html

Megfigyelő eszközök a modern csillagászatban

astro.u-szeged.hu
Az Eötvös-inga
Az Eötvös-inga
http://www.matud.iif.hu/98jul/mesko.html

Eötvös Loránd mintegy negyven éven át foglalkozott a gravitációs potenciáltér kis lokális változásainak tanulmányozásával. Elôször a Coulomb-féle torziós ingát használta a potenciál bizonyos deriváltjainak meghatározására, melyekbôl számítani tudta a potenciált leíró felület görbületét. Eötvös igen érzékennyé tette a mûszert speciálisan kezelt platinaszál használatával és azzal, hogy az ingát védô burkolatokkal vette körül. Késôbb egy új mûszert konstruált, melyben a súlyokat különbözô magasságokban helyezte el és ezzel lehetôvé tette a gravitációs tér horizontális gradiensének meghatározását is. A módszer az 1920-as évektôl kezdve forradalmasította az olajipart és Eötvös-inga néven vált ismertté az egész világon. A modern gyakorlati geofizika akkor született, amikor a feltérképezett gradiensekbôl a felszín alatti geológiai szerkezetet találtak meg. Az antiklinális és a sódóm típusú szerkezetekhez ugyanis olajmezôk kapcsolódhatnak.

www.matud.iif.hu
A pakura rejtély
A pakura rejtély
http://bocs.hu/~bocs/talpzold/99jan31/pakura.htm

A pakura rejtély - A kutatók a tárolóban milliónyi rovart találtak Ezek a drámai felvételek az Öböl-háború végén készültek. 1991-ben, Kuvaitban több mint 900 kõolajkutat felrobbantottak. Talán emlékeznek, hogy a tûzoltásban a magyarok a legeredményesebbek között voltak. Akkoriban arról is hallhattunk, hogy hatalmas mennyiségû kõolaj ömlött ki a sivatagba. Hamar felfigyeltek rá, hogy az olajtavakban rengeteg állat, fõképp vízimadár és vízirovar lelte halálát. Ám a biológusok sem értették, hogy miért. Nem tudták megkülönböztetni az olajat a víztõl? A rejtély nem Kuvaitban, hanem Pestszentlõrinc és Pestszentimre határán oldódott meg. De ne vágjunk a dolgok elébe! Nézzük meg inkább, hogy alakultak ki a budapesti pakuratavak.

bocs.hu
A földi gravitációs mező erőssége és az éghajlat összefüggései
A földi gravitációs mező erőssége és az éghajlat összefüggései
http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=3098&PHPSESSID=11dab5d671f361 ...

A Grace program a NASA és a Német Világűr Központ közös vállalkozása. A program keretében 2002 márciusában két iker-műholdat állítottak orbitális pályára, amelyek részletes vizsgálatokat végeznek a Föld gravitációs teréről. A műholdak keringésük során GPS segítségével és mikrohullámok kibocsátásával meghatározzák pontos távolságukat, amely változása az adott pályabeállítások mellett a Föld gravitációs mezejének függvénye. A két szatellit egymástól 220 kilométer távolságban 550 kilométer magasan kering, méréseik az emberi hajszál egy századánál kisebb eltéréseket is rögzítik. Aktuálisan éppen itt járnak>> A mérések alapja az, hogy eltérő erősségő gravitációs térben a két műhold sebessége különbözik. Ha az előljáró műhold erősebb tömegvonzásba lép, magassága csökken, mozgása gyorsul, így távolodik a hátuljáróhoz képest. Amikor az első e térből kilép, lelassul.

www.geographic.hu
A föld magja gyorsabban forog?
A föld magja gyorsabban forog?
http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=5511

A Föld belső magja gyorsabban forog, mint a köpeny vagy a földkéreg – jelentették be amerikai szeizmológusok a Science magazin legfrissebb számában. A különbség ugyan csekély, de azt jelenti, hogy a folyékony külső mag alatt megbúvó szilárd belső mag körülbelül 900 évente megtesz egy plusz fordulatot. Xiaodong Song, a New Yorki Columbia Egyetem szeizmológusa 18 földrengés-pár dokumentációját vizsgálta át. Az egy párba tartozó rengések epicentruma pontosan megegyezett, időben azonban a két rengés között néhány naptól 34 évig terjedő különbség is lehetett. Song többek között vizsgálta azt is, hogy az epicentrumokból kiinduló szeizmikus hullámok az Atlanti-óceán déli részén fekvő Déli-Sandwich-szigetektől mennyi idő alatt érik el az alaszkai College-ben található mérőállomást.

www.geographic.hu
Oldal leírása
fizika.wyw.hu: Fizika katalógus. Egyetemes fizikával, és a fizika tudomány különböző ágaival foglalkozó tematikus webkatalógus.
Gyűjteményünkben 159 válogatott fizika témakörhöz kapcsolódó link közül válszthatsz!
Szponzorált linkek
Közösség
Megosztás a Facebook-on Add a Twitter-hez Google+

Csevegő
Aktív linkek: 159 | Várakozó linkek: 0 | Ajánlott linkek: 0 | Linkre kattintás összesen: 18442